6. lépés - Műszaki követelmények beazonosítása

A műszaki követelményeket jellemzően különféle, leggyakrabban harmonizált európai szabványok tartalmazzák. Ezek az egyes EU-s jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott „európai szabványok”, amelyek önkéntesen alkal- mazhatóak.

A szabványok alkalmazása ugyan nem kötelező, azonban ha az adott termékre vonatkozóan létezik harmonizált szab- vány, alkalmazása jelentős mértékben megkönnyíti a gyártó dolgát. És persze a piacfelügyeleti hatóságok és a termék- vizsgáló szervezetekét is, hiszen ezek tartalmazzák az elvárt minimális műszaki megoldásokat, paramétereket!

Ha a gyártó úgy dönt, hogy nem alkalmazza a harmonizált szabványokat, köteles bizonyítani, hogy az általa kiválasztott egyéb szabványok vagy műszaki megoldások használatának köszönhetően termékei megfelelnek az alapvető követel- ményeknek, azaz a saját megoldásai elérik legalább a harmonizált szabványokban előírt szintet.

A CE jelölést előíró jogszabályokhoz kapcsolódó harmonizált szabványok listája az EU hivatalos honlapjáról az Európai Unió minden hivatalos nyelvén letölthető! A szabványok díj ellenében érhetőek el a szabványügyi szervezeteken keresz- tül (hazánkban a Magyar Szabványügyi Testülettől, www.mszt.hu).

A gépdirektíva harmonizált szabványai

Ahogy azt már korábban említettük, a szabványok alkalmazása ugyan nem kötelező, azonban amennyiben az adott gépre vonatkozóan létezik harmonizált szabvány, alkalmazása jelentős mértékben megkönnyíti a gyártó dolgát.

A gépdirektívához kapcsolódó harmonizált szabványok listáját az EU hivatalos honlapján találod, innen pedig a cím alapján próbáld meg kiválasztani, hogy a gépedre melyek vonatkozhatnak ezek közül. A szabványlista az Európai Unió minden hivatalos nyelvén letölthető!

"A"-, "B"-, "C" típusú szabványok

A gépekre vonatkozó harmonizált szabványok három típusba sorolhatóak. A szabványok kimondják magukról, hogy melyik típusba tartoznak.

"A" típusú szabványok: ezek a biztonsági alapszabványok, amelyek azokat az alapfogalmakat, kialakítási elveket és általános szempontokat tartalmazzák, amelyeket minden gépre alkalmazni kell.

"B" típusú szabványok: ezek az általános biztonsági szabványok, amelyek egy biztonsági szempontot vagy egy olyan típusú biztonsági berendezést tárgyalnak, amelyek a gépek egy nagyobb csoportjához felhasználhatók.

B1 típusú szabványok     mindig valamilyen meghatározott biztonsági szempontra vonatkoznak (pl. biztonsági távolságok, zaj)

B2 típusú szabványok     a biztonsági berendezésekre vonatkoznak (pl. kétkezes kapcsolók, védőburkolatok)

"C" típusú szabványok: ezek a gépek biztonsági szabványai, amelyek részletes követelményeket tartalmaznak egy maghatározott gépre vagy a gépek egy meghatározott csoportjára vonatkozóan.

Mi legyen az alkalmazási sorrend?

Amennyiben létezik az adott gép vonatkozásában „C” típusú szabvány, a gyártónak „könnyű” dolga van, hiszen nem kell tovább keresgélnie, ez a szabvány tartalmazni fogja az összes teljesítendő követelményt (persze általában ezek a szabványok is tartalmaznak sajnos hivatkozást egyéb szabványokra…)

Figyelem! Ha egy „C” típusú szabvány eltér egy „A” vagy „B” típusú szabványban található előírástól, akkor a „C” típusú szabvány előírásait kell figyelembe venni!

A termékre vonatkozó tényleges műszaki előírások ismeretében értékelni kell a gyártó felkészültségét, lehetőségeit, hogy egyáltalán lehetséges-e ezek teljesítése? Ha nem, akkor a termékötlet megváltoztatására lesz szükség, azaz vissza kell térni az út legelejére!

Amiben számíthatsz a SAASCO-ra

  • Alkalmazandó szabványok kiválasztása

  • Elméleti képzés szabványkövetelményekről

  • Gyakorlati képzés szabványkövetelményekről és ellenőrzésükről

  • Tanácsadás a műszaki követelmények kiválasztásához, értelmezéséhez

  • Szabványváltozások figyelemmel kísérése

Szolgáltatásaink részletesebb leírását megtalálod a saasco.hu/Szolgáltatásaink menüpont alatt! 

 

Kérj személyre szabott ajánlatot itt!

 

 Tovább a 7. lépésre >>>